Civilek hatalma

A civil társadalom a politikatudomány állandóan aktuális, megkerülhetetlen témája, de nehezen definiálható területe, mert a természete szerint nincsenek éles kontúrjai, és folytonos változásban van. Definíciója és aktualitása szoros összefüggésben vannak egymással, ezért a civil társadalom új jelenségeinek és aktualitásának a felmutatása elválaszthatatlan egymástól. Ez a projekt a „civilek hatalmáról” azonban nem a klasszikus definíciók leírásába akar elmerülni, hanem elsősorban a jelenlegi magyar civil társadalom helyzetét és új fejleményeit akarja szemügyre venni.

A Civilek hatalma a Progress Alapítvány kiemelt projektje és e tárgyban 2016 tavasza óta szervez vitákat az Alapítvány. A cél az, hogy egy olyan szerzői közösséget szervezzen az Alapítvány, amely 2016 őszére egy olyan kötetet tesz le az asztalra, amely komplex látleletét adja a civilek hatalmának.

A Civilek hatalma projekt vitairata elérhető itt.

Eddigi rendezvények:

2016. március 10. (csütörtök) 16:00 óra, a Republikon Intézettel közösen2016. április 20. (szerda) 15:00 óra, a Méltányosság Politikaelemző központtal közösen

2016. május 23. (hétfő) 15:00 óra, Civilek, mozgalmak és pártok: Hol rejtőzik a közbizalom?