Demokrácia-projekt

Demokrácia Figyelő (Democracy Observer)

A Progress Alapítvány 2019-ben indult, legújabb projektje, amelynek célje az, hogy egy jól strukturált adatbázist hozzon létre a hazai, széles értelemben vett társadalomtudományi közeg számára demokrácia, demokratizálódás témakörében. Az adatbázis kétszintű: egyrészt foglalkozunk a demokratizálódással nemzetállami perspektívákban (D1 és D2 adatbázisok), valamint vizsgáljuk a demokrácia európai szintjét is (E1 és E2 adatbázisok). A D1-adatbázisban és E1-adatbázisban jelentéseket, indexeket gyűjtöttünk össze, a D2-adatbázisban és E2-adatbázisban pedig a témával foglalkozó legfontosabb szakirodalmat. Bízunk abban, hogy ez az ingyenes és a hazai közegben egyedülálló adatbázis-szolgálatás felkelti a hazai közeg érdeklődését.

A projekt leírása

A demokráciakutatás Huntington könyve (1991) óta önálló és terebélyesedő politikatudomány diszciplínává vált, ami egyfelől szükségképpen a politika rendszerek tipológiájának szaktudománya, másfelől a demokrácia szélesedő felfogása mentén a többi társadalomtudománnyal a legszélesebb átfedést mutatja a szociológiától a közgazdaságtanon át a kulturális antropológiáig, amelyek eredményeit a demokráciakutatás magába integrálta.

A demokráciakutatásnak fő területei

  • A hagyományos terület a fejlett országok képviseleti demokráciája, ahogy a demokrácia válsága elérte a konszolidált demokráciákat, ez a terület is megújult.
  • Az új terület a globális demokratizálás folyamata és szakaszai, jelenleg már a demokrácia globális válsága van napirenden, regionális bontásban.
  • A sajátosan új terület a KKEi régió a globális folyamat valódi kezdetével és az Európaizálódás és Demokratizálás összefonódásával, valamint az ellenhullámban való kezdeményező szerepével.

A demokráciakutatás fő irányai és műfajai

  • A hagyományos szakmai publikációk, kutatók és kutatóintézetek.

A rangsoroló és közpolitikai intézetek (ranking and policy institutes, Bertelsmann, EIU, Freedom House, V-Dem és WEF, indexek és indikátorok sokasága, V-Dem 2019-ben 471 indikátor, 63 új).

  • A hivatalos és kormányzati nyilatkozatok, dokumentumok és értékelések (főleg EU és globális intézmények és áttekintések, valamint OECD elemzések).
  • A közvélemény-kutatások (Eurobarometer, Pew, és nemzeti kutatások).

A demokratizálódás és a demokráciakutatás főbb történelmi szakaszai

  • A hosszú ciklusok és világrendszer átalakulások (Kondratyev)
  • A bipoláris rendszer összeomlása utáni szakaszok
  • Az átbillenések, fordulópontok és gyors összeomlások elmélete

A magyar ugar

Bezárkózás, megkésés, publicisztika szintű elemzés egyfelől, vad apológia másfelől. A Demokrácia Figyelő innen akar továbblépni, két szinten, a nemzetállami és az uniós demokrácia szintjén, egyfelől a rangsoroló, kormányzati és a közvélemény-kutatási eredményeket mindkét szinten (D1 és E1), másfelől a szakmai publikációkat követve ugyancsak mindkét szinten (D2 és E2) a Progress Alapítvány honlapján.